NADZORY

Zgodnie z prawem budowlanym każda budowa musi mieć swojego kierownika lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Oferuję swoje usługi poparte kilkunastoletnim doświadczeniem.

Mogę również nadzorować roboty w obiektach zabytkowych.